EU projekti

DIGITALNA EDUKACIJA

Digitalna edukacija

(UP.04.2.1.11.0327)

OPERATIVNI PROGRAM

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

OPIS PROJEKTA

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi učinkovito odgovorile na potrebe lokalne zajednice, a pogotovo u kriznim situacijama. Prijavitelj Jadranska aero-svemirska asocijacija će kroz 12 mjeseci provoditi aktivnosti u suradnji s partnerima: Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Igrom znanja, udrugom za digitalnu edukaciju i igru te tijelima Sisačko-moslavačke županije. Projektom će se također ojačati ranjivije skupine društva, kao što su starija populacija kojoj prijeti isključenost te mladi učenici srednjih škola kojima nedostaje radno iskustvo za bolju zapošljivost. Poznato je da su aktualne krizne okolnosti više pogodile starije generacije, koje su istovremeno i manje digitalno pismene. Stoga će u Projektu sudjelovati učenici srednjih škola te štićenici doma za starije i nemoćne provodeći međugeneracijske edukacije i na taj način doprinjeti smanjenju izoliranosti i diskriminacije.

Konzorcij

  • Jadranska aero-svemirska asocijacija (A3) – Prijavitelj
  • Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)
  • Igra znanja, udruga za digitalnu edukaciju i igru (IgZ)
  • Sisačko-moslavačka županija (SMŽ)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 448.680,78 kn
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (iz Europskog socijalnog fonda): 381.378,66 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 16. veljače 2022. – 16. veljače 2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.
Izradu podstranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Izradu podstranice je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

UČIMO KROZ IGRU

Učimo kroz igru

(UP.04.2.1.10.0116)

Prijavitelj projekta je udruga Igra znanja s partnerima FERIT, HZTK, Algebra, GRF, MIPRO i A3.

OPIS PROJEKTA

Projektom će se educirati članovi udruga prijavitelja i partnera za provođenje aktivnosti izrade i korištenja edukacijskih materijala za učenje kroz igru. Algebra, Grafički fakultet i FERIT svojim će kapacitetima pomoći u realizaciji ovog projekta. Trajno će ostati dostupna video igra za izradu satelita, interaktivni portal s video snimkama za učenje igranja i lokacije opremljene za igranje. U projektu će se organizirati i natjecanja za mlade te sudjelovanje u ljetnoj školi Nacionalnog centra tehničke kulture i posjet inkubatoru za izradu video igara u Novskoj. Projektom će se razvijati povećanje kapaciteta članova udruga, kroz edukaciju za prilagodbu digitalnih materijala poput video igara za rad s mladima.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Izgradnja kapaciteta udruga Igre znanja, Jadranske aero-svemirske asocijacije -A3, Hrvatske zajednice tehničke kulture – HZTK i Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO, kroz sudjelovanje u aktivnostima projekta (formalna edukacija, radionice, konferencije, izrada eksperimentalne video igre o sastavljanju satelita, izrada video edukacijskih materijala, savjetovanja te jednodnevne radionice za mlade). Rezultati projekta su educirani članovi udruga kroz planirane radionice, konferencije i radionice za mlade. Digitalni edukacijsko-zabavni materijali uključujući i video igre, trajno su postavljene na lokacijama partnera te je uspostavljena bliska suradnja između prijavitelja i partnera.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.709.968,59 kn (226.951,83 Eura)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30.12.2021. – 30.12.2023.

KONTAKT

Žarko Mandić, voditelj projekta, mob. +385 91 6196 326   e-mail zarko@igra-znanja.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Za više informacija o EU fondovima:

Europski strukturni i investicijski fondovi i Europski socijalni fond

Sadržaj web stranice isključIva je odgovornost udruge Igra znanja