Impressum

Naziv društva: Jadranska aero-svemirska asocijacija

Sjedište: Martićeva 72, Zagreb, 10000

Kontakt mail adresa: info@a3space.org

OIB: 08237305512

MB: 04866061

Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka i račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR3023600001102669834

Članovi nadzornog odbora: Jakov Baleta (predsjednik), Hrvoje Gold, Edi Superina, Igor Kekez, Damir Preksavec

Upravni odbor: Slobodan Bosanac (predsjednik), Neven Braut, Drago Žagar, Željko Ivezić, Dalibor Hatić