Željko Ivezić

Željko Ivezić, dopisni član HAZU, rođen je 1965. u Sarajevu. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je 1990. strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, te 1991. fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, oba studija  summa cum laude. Doktorat fizike stekao je na University of Kentucky u Lexingtonu 1995. 1997. godine odlazi na Princeton University gdje radi na Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Od 2008. godine redoviti je profesor na Washington University u Seattleu.

Prema bibliografskoj bazi NASA Astrophysics Data System, krajem 2020. godine njegove su publikacije ukupno citirane preko 91,000 puta, s H-indeksom 134. Glavni je autor udžbenika “Statistics, Data Mining and Machine Learning in Astronomy”. Ivezićeva istraživanja u astronomiji i astrofizici zahvaćaju  široko područje i uključuju proučavanja asteroida u našem Sunčevom sustavu, zvijezda, strukturu naše galaksije Mliječni Put, kao i svojstva galaksija i kvazara. Zajednička im je potka primjena statističkih “data mining” i “machine learning” metoda na modernim ogromnim astronomskih bazama podataka. Neki od njegovih najzapaženijih doprinosa su otkrića substrukture Mliječnog Puta, bimodalitet boja galaksija, jake korelacije između dinamičkih obilježja asteroida i njihovih površinskih kemijskih svojstava, a također i razvoj fotometrijskih metoda za procjenu udaljenosti i kemijske građe zvijezda, te razvoj modela za interpretaciju emisije u infracrvenom dijelu spektra i optičke promjenljivosti kvazara. Trenutno su Ivezićevi interesi fokusirani na izgradnju Vera Rubin Opservatorija u Čileu i pokretanje projekta Legacy Survey of Space and Time (LSST). Obavlja dužnosti glavnog direktora za izgradnju Rubin Opservatorija, te znanstvenog direktora za LSST.