Sponzorstvo

Sponzorstvo je životna nit naših projekata, stoga svaki vaš prilog znak je da dijelite našu viziju, entuzijazam i prije svega nastojanja naših vrhunskih stručnjaka da nas stave u svemir.

Bankovni račun donacije
IBAN –  HR3023600001102669834
SWIFT  – ZABAHR2X

Ugovor o donaciji
Potpisan i poslan u PDF na info@a3space.org

Izvadak iz Statuta o donatorima

Članak 11.
Članovi donatori mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje svojim financijskim ili tehničkim donacijama pomažu rad Udruge. Njihov se status posebno određuje aktom Skupštine.

Članak 12.
Odluku o proglašenju člana donatora donosi Upravni odbor.