Konzorcij

Članovi

Institut Ruđer Bošković
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
Scam Marine d.o.o.
Interval d.o.o.
FERIT –Osijek
Inovacijski centar Nikola Tesla
Multinorm d.o.o.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
ATIR d.o.o.
Institut za fiziku
Algebra
OIKON d.o.o.
SPAN d.d.
Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju
Belmet97 d.o.o.

Partneri 

StratoWave  Connect
GEOLUX d.o.o.
HSTec d.o.o.
Eloterm d.o.o.
AVT d.o.o.
Studio Conex d.o.o.
Paolo Gentilini
ALTIN USLUGE d.o.o.