Na projektu Digitalna edukacija održana druga radionica u Sisku

Na projektu Digitalna edukacija održana druga radionica u Sisku

U sklopu projekta „Digitalna edukacija“ (UP.04.2.1.11.0327) održana je druga po redu radionica u Sisku 12.11.2022.

Radionica je dio projektnih aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i  unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja,  socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Na radionici su sudjelovali članovi udruga Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3), Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) te  Igre znanja, udruge za digitalnu edukaciju i igru (IgZ). Predavačica je bila prof. Lidija Mandić, profesorica na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a tema održane radionice je „Modeliranje sadržaja i IKT alata za ranjive skupine“.

Radionica je održana u prostoru Udruženja obrtnika u Sisku, a sudjelovalo je 14 članova udruga; zaposlenika ili volontera.

Članovima udruga su na radionici podijeljeni priručnici i brošure o sigurnosti na internetu izrađeni u sklopu projekta, a koje možete pronaći na portalu:  https://digitalna-edukacija.org/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima: 
www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.