Trka za svemir

Budućnost čovječanstva je u svemiru, a za to je neophodno osigurati siguran, jeftin i bez velikog stresa na organizam prijevoz ljudi i robe sa Zemlje do prve postaje u orbiti. Još je daleki put da se ispune ti uvjeti ali koraci u tom smjeru se rade, osnivanje naše asocijacije A3 je upravo na tom tragu. Više o naporima za ostvarenje te vizije