Projekt “Digitalna edukacija”

„Digitalna edukacija“ (UP.04.2.1.11.0327)

OPERATIVNI PROGRAM
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

OPIS PROJEKTA
Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi učinkovito odgovorile na
potrebe lokalne zajednice, a pogotovo u kriznim situacijama. Prijavitelj Jadranska aero-svemirska asocijacija
će kroz 12 mjeseci provoditi aktivnosti u suradnji s partnerima: Hrvatskom zajednicom tehničke kulture,
Igrom znanja, udrugom za digitalnu edukaciju i igru te tijelima Sisačko-moslavačke županije. Projektom će
se također ojačati ranjivije skupine društva, kao što su starija populacija kojoj prijeti isključenost te mladi
učenici srednjih škola kojima nedostaje radno iskustvo za bolju zapošljivost. Poznato je da su aktualne
krizne okolnosti više pogodile starije generacije, koje su istovremeno i manje digitalno pismene. Stoga će u
Projektu sudjelovati učenici srednjih škola te štićenici doma za starije i nemoćne provodeći
međugeneracijske edukacije i na taj način doprinjeti smanjenju izoliranosti i diskriminacije.

KONZORCIJ:
Jadranska aero-svemirska asocijacija (A3) – Prijavitelj
Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)
Igra znanja, udruga za digitalnu edukaciju i igru (IgZ)
Sisačko-moslavačka županija (SMŽ)

 

 

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 448.680,78 kn
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (iz Europskog socijalnog fonda): 381.378,66 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 16. veljače 2022. – 16. veljače 2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.
Izradu podstranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Izradu podstranice je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.