2. DANI NOVIH ENERGIJA

Na temu novih energija, obnovljivih izvora energije i elektromobilnosti održava se konferencija “Dani novih energija” 18-20. Travnja 2023 u hotelu Well, Tuheljske toplice.  Organizator je firma Belmet 97 d.o.o. uz pokroviteljstvo Jadranske aerosvemirske asocijacije.

Učenje o međupredmetnim temama u školama

Učenici 4.razreda SŠ Ambroza Haračića u Malom Lošinju za zanimanje tehničar brodostrojarstva, s prof. D. Preksavec (strogo lijevo).

Jedna od aktivnih sekcija svemirske tehnologije  okviru je Odgojnog Doma Mali Lošinj, i vodi je je prof. Damir Preksavec.  Aktivnost se očituje u izradi modela svemirskih i zrakoplovnih letjelica ali i pisanja eseja o svemirskim tehnologijama koje se prezentiraju u školama Malog Lošinja. Aktivnost nije samo obrazovnog karaktera već igra veliku ulogu u rehabilitaciji djece problematičnog ponašanja. Zadnji je esej imao ulogu naglasiti primjer među predmetne teme (MPT), poznato kao izuzetno važna interdisciplinarnost u znanosti i tehnologiji. Obrazovanje u školama među predmetnim primjerima ima ulogu isto kao učenje matematike, fizike. Na primjeru kompleksnosti poznate svemirske letjelice učenici Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju upoznati su s konceptom MPT. Zapažanje prof. Preksavca da učenjem učenika svemirskim tehnologijama ojača se kod njih otpornost na stres kojega u svakodnevnom životu ne nedostaje. Predavanje “Sa Shuttle-om kroz MPT u nastavi